Wat is de invloed van sport op uw gezondheid?

Duursport heeft vooral een positief effect op het hart- en bloedvatenstelsel: uw bloeddruk verlaagt, uw longcapaciteit wordt groter, de frequentie van uw hartslag in rusttoestand verlaagt, uw cholesterolgehalte wordt lager, …


hometekstblokje
corporatetekstblokje motivatietekstblokje runnerstekstblokje
loopinfotekstblokje

Ook lopen heeft een positieve invloed, namelijkl. op het gemoed, het maagdarmstelsel, de weerstand tegen infecties en kanker. Bovendien zou lopen ook beenderontkalking tegenwerken.